logo bottom part

HVEM ER MED I RÅDET?

Annette-Fosse

Anette Fosse

Anette Fosse arbeider som fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana. Hun er spesialist i allmennmedisin.

Flere rådsmedlemmer

NYHETER

Masteroppgave om prioriteringsrådet

Silje Melsether har skrevet masteroppgave: «The National Council for Priority Setting: A transparent decision-making?»

Prioriteringråd opprettet i Finland

Ny leveringsfrist for prioriteringsutvalget

Departementet har gitt prioriteringsutvalget to måneders utsettelse. Den nye fristen er 15. november 2014.

Kronikk om rådets prioriteringsdiskusjoner

Prioriteringer i helsetjenesten skal baseres på tre kriterier: alvorlighetsgrad av tilstanden, nytte og kostnadseffektivitet. Disse kriteriene ble etablert av Lønning-utvalgene, men er de fortsatt tilstrekkelige?

Nyhetsarkiv

Rådssaker i media

 
Om rådets anbefaling angående et kostbart legemiddel ved cystisk fibrose.
 
Fedmekirurgi :
 
Andre saker
 
Dagens Medisin om rådets anbefaling angående hjertepumpe
 
 
 
 
 

ARRANGEMENTER

Helse i utvikling 14

Rådets årlige konferanse, Helse i utvikling, arrangeres onsdag 19. november 2014 i Oslo. Hvordan prioritere på en rettferdig og forutsigbar måte i praksis? På ettermiddagen tirsdag 18. november holdes et satellittsymposium om temaet: "Hvordan kan et nei forklares og forsvares - og bevares?" Du kan lese mer om Helse i utvikling 14 og melde deg på ved å klikke på overskriften. Meld deg på innen 1. oktober og få redusert deltakeravgift.

Alle arrangementer


OM KVALITET- OG PRIORITERINGSARBEID

Saker behandlet i rådsmøter i 2013 og 2012

I 2013 drøftet rådet sju saker. I tillegg tok rådet opp åtte orienterings- og temasaker. Ulike deler av helse- og omsorgstjenesten er berørt.

Prioritering i den norske helsetjenesten

I løpet av de siste tiårene har befolkningen i Norge fått bedre velstand og helse. Andelen eldre i befolkningen vokser. Dette sammen med fremskritt i medisinsk teknologi gjør at etterspørselen etter helsetjenester er større enn det som kan tilbys av det offentlige. Det er derfor nødvendig med prioriteringer. Å prioritere betyr å gi noe eller noen fortrinn fremfor andre. Når det offentlige prioriterer, bør det baseres på allment aksepterte prinsipper og kriterier.

Rådets arbeid med kvalitet og prioritering

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten ble opprettet i 2007. Bakgrunnen for opprettelsen av rådet og rådets virke de fire første årene omtales i Tidsskrift for den norske legeforening i februar 2012. Kronikkens forfattere var på det tidspunktet tilknyttet rådet eller sekretariatet: helsedirektør og rådsleder Bjørn-Inge Larsen, sekretariatsleder Berit Mørland og sekretariatsmedlem Ånen Ringard.

Kvalitet i helsetjenesten

Helse- og omsorgstjenesteloven har blant annet til formål å sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig helsetjenestetilbud. Kvalitetsforbedring er nevnt i Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) og Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten ... Og bedre skal det bli! (2005-2015).