logo bottom part

ARRANGEMENTER

Helse i utvikling 15 - se filmer og presentasjoner fra konferansen!

Rådets konferanse om kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten ble arrangert i Oslo 3. og 4. november. Filmer og presentasjoner fra Helse i utvikling 15 er nå publisert. Klikk på overskriften for å se!

Alle arrangementer


OM PRIORITERINGSARBEID

Prioritering i den norske helsetjenesten

I løpet av de siste tiårene har befolkningen i Norge fått bedre velstand og helse. Andelen eldre i befolkningen vokser. Dette sammen med fremskritt i medisinsk teknologi gjør at etterspørselen etter helsetjenester er større enn det som kan tilbys av det offentlige. Det er derfor nødvendig med prioriteringer. Å prioritere betyr å gi noe eller noen fortrinn fremfor andre. Når det offentlige prioriterer, bør det baseres på allment aksepterte prinsipper og kriterier. Det har i Norge vært skrevet tre offentlige utredninger om prioritering.

Om Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten

Rådet kan ses på som en videreføring av det tidligere Prioriteringsrådet, som fungerte i årene 2000 – 06. Det nåværende rådet er inne i sin tredje virkeperiode (juni 2015 og ut 2017.) Navnet ble ved siste reoppnevning endret til Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten. Kvalitetsspørsmål er dermed ikke lenger en del av rådets portefølje.

Saker behandlet i rådsmøter 2014

I 2014 drøftet rådet sju saker. I tillegg tok rådet opp fem orienterings- og temasaker. Ulike deler av helse- og omsorgstjenesten er berørt.

Saker behandlet i rådsmøter i 2013 og 2012

I 2013 drøftet rådet sju saker. I tillegg tok rådet opp åtte orienterings- og temasaker. Ulike deler av helse- og omsorgstjenesten er berørt.