Hjem > Rådet > 

Rådsmedlemmer

Trond Aarre Trond F. Aarre Avdelingssjef
 • Nordfjord psykiatrisenter
Liv Arum Liv Arum Generalsekretær
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Lene Bakke Lene Bakke Utredningsleder
 • Høgskolen i Bergen
Cecilie Daae Cecilie Daae Assisterende direktør
 • Helsedirektoratet
Annette-Fosse Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege
 • Øvermo legesenter
Bjørn Guldvog Bjørn Guldvog Helsedirektør/Rådsleder
 • Helsedirektoratet
Gudrun Grindaker Gudrun H. Grindaker Rådmann
 • Halden kommune
Per Haarr - Rådsmedlem Per Haarr Direktør for oppvekst og levekår
 • Stavanger kommune
håga 2013 Audun Hågå Direktør
 • Statens legemiddelverk
Karen Kaasa Karen Kaasa Kommunalsjef for helse og omsorg
 • Larvik kommune
Bernadette Kumar Bernadette Kumar Direktør
 • Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Nina Langeland Nina Langeland Dekan
 • Universitetet i Bergen
Cathrine M. Lofthus Cathrine M. Lofthus Administrerende direktør
 • Helse Sør-Øst RHF
Wenche Malmedal Wenche Malmedal Førsteamanuensis
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag
Bjarne Robberstad Bjarne Robberstad Professor
 • Universitetet i Bergen
Anne Lise Ryel Anne Lise Ryel Generalsekretær
 • Kreftforeningen
Kjell Å. Salvesen Kjell Åsmund Salvesen Direktør for helsefag, forskning og utdanning
 • Helse Midt-Norge RHF
Baard Christian Schem Baard-Christian Schem Fagdirektør
 • Helse Vest RHF
Tone Marie Nybø Solheim Tone Marie Nybø Solheim Direktør for helse og velferd
 • KS
Camilla Stoltenberg Camilla Stoltenberg direktør/rådets nestleder
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
Randi Talseth Randi Talseth Generalsekretær
 • Voksne for barn
Giske Ursin Giske Ursin Direktør
 • Kreftregisteret
Vegard Vige Vegard Vige Kommuneoverlege
 • Grimstad kommune
Lars Vorland Lars H Vorland Administrerende direktør
 • Helse Nord RHF
Lars Ødegård Lars Ødegård Spesialrådgiver
 • Norges handikapforbund