Hjem > Rådet > 

Rådsmedlemmer

Linda Berg-Heggelund Linda Berg-Heggelund Generalsekretær
 • Mental Helse Norge
Lilly-Ann Elvestad Lilly Ann Elvestad Generalsekretær
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Annette-Fosse Anette Fosse Fastlege og sykehjemslege
 • Øvermo legesenter
Bjørn Guldvog Bjørn Guldvog Helsedirektør/Rådsleder
 • Helsedirektoratet
Björn Gustafsson Björn Gustafsson Dekan
 • Det medisinske fakultet, NTNU
Gudrun Grindaker Gudrun H. Grindaker Prosjektleder/rådmann
 • Nye Sandefjord kommune
Per Haarr - Rådsmedlem Per Haarr Direktør for oppvekst og levekår
 • Stavanger kommune
håga 2013 Audun Hågå Direktør
 • Statens legemiddelverk
Lars Rottem Krangnes Lars Rottem Krangnes Generalsekretær
 • Unge Funksjonshemmede
Bernadette Kumar Bernadette Kumar Direktør
 • Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)
Cathrine M. Lofthus Cathrine M. Lofthus Administrerende direktør
 • Helse Sør-Øst RHF
Anne Lise Ryel Anne Lise Ryel Generalsekretær/2. nestleder
 • Kreftforeningen
Baard Christian Schem Baard-Christian Schem Fagdirektør
 • Helse Vest RHF
Stig Slørdahl Stig Slørdahl Administrerende direktør
 • Helse Midt-Norge RHF
Tone Marie Nybør Solheim - nytt Tone Marie Nybø Solheim Direktør for Forskning, innovasjon og digitalisering/1. nestleder
 • Kommunesektorens organisasjon
Camilla Stoltenberg Camilla Stoltenberg Direktør
 • Folkehelseinstituttet
Leif Edvard Muruvik Vonen Leif Edvard Muruvik Vonen Kommuneoverlege
 • Stjørdal kommune
Lars Vorland Lars H Vorland Administrerende direktør
 • Helse Nord RHF
Nina Waaler Nina Waaler Prorektor
 • Høgskolen i Oslo og Akershus