Hjem > Rådet > 

Sekretariat

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har fra 2007 ivaretatt sekretariatsfunksjonen for rådet. Sekretariatet innhenter nødvendige utredninger og dokumentasjon for å belyse de sakene som skal drøftes av rådet. Sekretariatet bidrar også til å identifisere temaer og saker som er egnet til å legges fram for rådet.

Sekretariatet understøtter saksforberedelser initiert fra de ulike aktørene og presenterer disse i en form som skal fremme god dialog i rådet. Sekretariatet er ansvarlig for kommunikasjon og informasjon om rådets arbeid og drifter rådets hjemmeside www.kvalitetogprioritering.no.

Sekretariatet
Siv Høymork Siv Cathrine Høymork Sekretariatsleder
Tel: 926 32 220
Nina Bachke Nina Bachke Seniorrådgiver
Tel: 91 16 17 74
Elizabeth Nygaard Elizabeth Nygaard Seniorrådgiver
Tel: 91 70 91 46
Elida Rønnaug Hole Wirkola Elida Rønnaug Hole Wirkola Rådgiver
Tel: 46 40 04 17